Rhea var en av titanerna, dotter till Uranus och Gaea. Hon var syster och hustru till Cronus, också en Titan. Hon var ansvarig för hur saker och ting flyter i Cronus kungarike (hennes namn betyder ”det som flyter”).

Rhea och Cronus hade sex barn; Hestia, Hades, Demeter, Poseidon, Hera och Zeus. Cronus, rädd att han skulle störtas av sina barn precis som han hade gjort med sin far, bestämde sig för att svälja dem alla. Han lurades dock av Rhea, som lyckades rädda Zeus från sin far. När Zeus växte upp tvingade han sin far att avskräcka sina syskon och störtade honom så småningom.

Även om Rhea ansågs ”gudarnas moder”, liksom Gaea och Cybele, hade hon ingen stark kult många anhängare. Hon hade ett tempel på Kreta, den plats där hon gömde Zeus för att rädda från sin far. Inom konst började hon dyka upp på fjärde århundradet f.Kr. emellertid skildrades hon ofta med egenskaper som liknade de som användes för Cybele, vilket gjorde de två gudinnorna oskiljbara. Rhea symboliserades ofta som ett par lejon som drog en himmelsk vagn. Denna symbol placerades ofta på stadsportarna, det mest kända exemplet var det i staden Mykene, där två stenlejon vaktade portarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *