Bra fråga….

”Endast … en liten hake, cement används inte ensam och är bara en del av två material som vi kan använda. En är murbruk och den andra är betong. ”

” OK då, hur lång tid tar det min betong att torka? ”

Bra fråga….

” Endast…. en liten hak, betong torkar inte. Inte i den meningen att du menar det. ”

” OK då, hur lång tid tar det för min betong att gå hårt då? ”

Bra fråga …

”När du har blandat cement och sand, eller cement, sand och stenar med vatten, och innehållet är ordentligt blandat händer något oväntat.

En kemikalie reaktion äger rum som får cementet att kristallisera. Och när det gör blandningen blir vattenkomponenten en del av den övergripande strukturen och hjälper till att binda sanden och stenarna samman. Detta resulterar i slutändan i en solid massa. den kemiska reaktionen genererar värme. Nylagd betong kan ofta ses avge en sval dag. ”

” Ja, men … Hur lång tid tar det? ”

” Nyblandad murbruk eller betong går i sin ursprungliga uppsättning efter 20 minuter, varefter den inte ska placeras om, och till sin slutuppsättning efter 40 minuter.

Det kan fortfarande lätt brytas isär vid denna tidpunkt och bör få vila som det är i upp till 24 timmar ostört så att det inte finns någon risk att försvaga dess struktur.

Det är viktigt av denna anledning att inte gå på nyplacerade beläggningsplattor eller luta sig mot nyplacerade tegelstenar eller block. Plattor som just har placerats sjunker i allmänhet bara eftersom de har gått på alltför tidigt. ”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *