§ 825.125 Definition av vårdgivare.

(a) I lagen definieras vårdgivaren som:

(1) En läkare i medicin eller osteopati som har tillstånd att utöva medicin eller kirurgi (i förekommande fall) av den stat där läkaren praktiserar; eller

(2) Alla andra personer som bestämts av sekreteraren att kunna tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster.

(b) Andra som kan tillhandahålla vårdtjänster inkluderar endast:

(1) Fotvårdsspecialister, tandläkare, kliniska psykologer, optiker och kiropraktorer (begränsad till behandling som består av manuell manipulation av ryggraden för att korrigera en subluxation som visats med röntgen att existera) auktoriserad att öva i staten och utföra inom ramen för sin praxis som definieras i statlig lag;

(2) Sjuksköterskor, sjuksköterska-barnmorskor, kliniska socialarbetare och läkarmottagare som har tillstånd att utöva enligt statlig lag och som utför inom ramen av deras praxis enligt definitionen i statens lag;

(3) Christian Science Practitioners listade med Kristi första kyrkan, forskare i Boston, Massachusetts. Om en anställd eller familjemedlem behandlas av en Christian Science-utövare får en anställd inte motsätta sig något krav från en arbetsgivare som arbetstagaren eller familjemedlemmen underkastar undersökning (men inte behandling) för att få en andra eller tredje certifiering från en hälsa annan vårdgivare än en kristen vetenskaplig utövare om inte annat föreskrivs i tillämplig statlig eller lokal lag eller kollektivavtal.

(4) Alla vårdgivare från vilka en arbetsgivare eller arbetsgivarens grupphälsoplan s förmånechef accepterar intyg om att det finns ett allvarligt hälsotillstånd för att underbygga ett anspråk på förmåner; och

(5) En vårdgivare som listas ovan och som praktiserar i ett annat land än USA, som har rätt att utöva i enlighet med lagstiftningen i det landet och som presterar inom ramen för hans eller hennes praxis enligt definitionen i sådan lag.

(c) Uttrycket auktoriserat att utöva i staten som det används i detta avsnitt innebär att leverantören måste ha tillstånd att diagnostisera och behandla fysiska eller psykiska hälsotillstånd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *