Prenumerera på CompellingTruth.org nyhetsbrev:

Det är inte möjligt att säga med fullständig säkerhet vad eller vem Bibeln hänvisar till när den beskriver ”Guds sju andar” som är inför Guds tron (Uppenbarelseboken 1: 4; 3: 1; 4: 5; 5: 6). Vi vet från referenserna som nämner de sju andarna att de ”hålls” av Jesus Kristus, och att de liknas vid sju lampor som brinner nära eller framför Guds tron. De sägs också vara ”skickade ut över hela jorden” och de likställs med ”Lammets Guds sju ögon”.
Dessa beskrivningar är mystiska och tunga med symbolisk betydelse, liksom mycket av Uppenbarelseboken. Det finns dock inget som tyder på att dessa sju andar från Gud inte finns. Det vill säga, de är mer än en enkel metafor. Johannes hänvisar till dem som en bokstavlig enhet, liknar änglarna eller keruberna. En uppfattning är att de sju andarna verkligen är änglar av något slag. En annan uppfattning tar en vers från Jesaja 11: 2 och använder den för att räkna upp och namnge Guds sju andar. Jesaja sa: ”Och Herrens ande ska vila på honom, visdoms och förståelsens ande, rådets och mäktens ande, kunskapens ande och Herrens fruktan.” Vissa forskare menar detta för att möjligen betyda att Guds sju andar är Herrens Ande, Visdoms Ande, Förståelsens Ande, Rådens Ande, Andens Kraft, Kunskapens Ande och Fruktans Ande av Herren.
Den mest uppenbara och troliga uppfattningen om de sju andarna i Gud är att de på något sätt är representativa för den Helige Ande. I hela Bibeln är siffran sju symbolisk för perfektion, och att säga att den Helige Ande består av sju andar kan vara ett sätt att representera den fullkomligheten. Eftersom Bibeln inte ger några detaljer om Guds sju andar kan vi dock inte vara dogmatiska om dem.

Relaterad sanning:
Vem är den Helige Ande?
Guds egenskaper, vad är de?
Vad heter Gud? Vad betyder Guds namn?
Vad betyder transcendent? Hur är Gud transendent?
Hur är Gud oändlig? Vad betyder det att Gud är oändlig?
Återgå till:
Sanningen om allt annat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *