Enligt Advaita Vedanta är Brahman den enda sanna verkligheten som binder allt i universum tillsammans som en. Även om det är kärnan i allt som kan upplevas, förblir det osett.

Brahman verkar spegla vad många religiösa och andliga traditioner tänker som Gud när de betraktas som en allomfattande, absolut existens. Upanishaderna förklarar emellertid att Brahman framträder för oss i en mängd gudliknande namn och bildar endast på grund av vår okunnighet; som ett upprullat rep i mörkret framträder som en orm, ser Brahman ut för oss som en Gud eftersom vi överlagrar mänskliga uppfattningar och idéer på den.

Brahman anses inte bara vara kärnan i den enskilda själen , men det innefattar också den kosmiska själen från vilken varje levande varelse härrör från jorden. Som sådan lär begreppet Brahman att det inte finns någon andlig åtskillnad mellan människor, oavsett kön, ras, etnicitet eller nationalitet.

Illusionen som skiljer oss från att känna Brahman kallas Maya. Identifiering med kropp, sinne och ego anses vara den grundläggande orsaken till lidande, där Maya döljer det sanna jaget som är ett med Brahman.

Yoga som asana, pranayama och meditation kan hjälpa utövare att flytta genom Maya och ansluta till Brahman. När sinnet och sinnena dras tillbaka, går egoet så småningom upp och orsakar ett paradigmskifte i världsbild och medvetenhet som vanligen kallas en andlig uppvaknande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *