En förklaringsbrev är ett dokument som används för att förklara alla omständigheter eller situationer. Det kan finnas olika typer av situationer där någon skulle be dig om ett sådant brev. När du skriver din mall för förklaringsbrev måste du vara mycket försiktig när du väljer dina ord. Att använda felaktiga termer eller uttalanden i a kan leda till problem eller felkommunikation. Men när det är ordentligt formulerat och strukturerat kan det hjälpa dig att förklara dig bättre för mottagaren

Förklaringsbrev

Ladda ner 10,97 kB

# 01

Ladda ner 10,82 kB

# 02

Ladda ned 11,38 kB

# 03

Ladda ner 10,63 kB

# 04

Ladda ner 10,73 kB

# 05

Ladda ner 11,79 kB

# 06

Ladda ned 13,05 kB

# 07

Ladda ner 10,21 kB

# 08

Ladda ner 11,70 kB

# 09

Hur fungerar en förklaringsbrev?

En förklaringsbrev är ett kort dokument som du skulle skicka till en mottagare som en långivare. Till exempel kan en långivare be om en förklaringsbrev för nedsättande kredit innan han tillåter dig att låna pengar. otillräckliga avgifter på ett checkkonto. Brevet gör det möjligt för honom att notera alla förändringar i din inkomst, tillhandahålla en hyreshistoria eller något annat ämne som kan behöva förklaras under godkännandeprocessen för en inteckning.

Det är försäkringsgivarnas jobb att förbereda sig och godkänna lån till banker. För att göra det kommer de att granska alla dokument du har bifogat din ansökan. Om det saknas information eller om försäkringsgivaren har några frågor om de dokument du har skickat, ber han dig om en förklaringsbrevmall för att fylla i tomrummen.

Ett sådant brev kan också vara mycket användbar för att rensa upp motstridiga uppgifter i kreditrapporter som t.ex. din arbetsgivares namn, din nuvarande adress och mer. Du får en möjlighet att ge en förklaring. Enkla som de är kan dessa bokstäver vara mycket effektiva och användbara.

Förklaringsmallar

Ladda ner 11,34 kB

# 10

Ladda ned 13,35 kB

# 11

Ladda ner 10,58 kB

# 12

Ladda ned 10,71 kB

# 13

Ladda ner 10.56 kB

# 14

Ladda ned 11,86 kB

# 15

Ladda ned 11,60 kB

# 16

Ladda ner 10,96 kB

# 17

Ladda ner 10,81 kB

# 18

Ladda ned 11,02 kB

# 19

Varför behöver du en förklaringsbrev?

Som tidigare nämnts utvärderar personer som kallas försäkringsgivare din ekonomi när du ansöker om en inteckning. De ber dig att skicka in finansiella dokument som lönekuponger, självdeklarationer och mer för att ge en fullständig titt på din nuvarande ekonomiska situation.

Precis som alla andra yrkesverksamma följer försäkringsgivare specifika regler och riktlinjer. Så om de upptäcker något ovanligt från sin bedömning kan de be dig att lämna in en förklaringsbrev för inteckning. Den begärda förklaringen kan vara så enkel som sena betalningar till något så stort som avvikelser i dina konton.

Du kan också behöva ge en förklaringsbrev i situationer som:

 • om du hade en sen betalning på ditt hus
 • om du hade en sen betalning på din hyra
 • om du har ett gemensamt konto med en annan person
 • om du ansöker om konkurs
 • om du nyligen hade en enorm insättning på ditt sparkonto

Alla situationer som kan höja flaggan under granskningen av din inteckning ansökan, kan du behöva tillhandahålla detta brev för förtydligande. Förutom brevet kan du också behöva tillhandahålla andra typer av dokument för att stödja din förklaring.

Det finns också något som kallas en förklaringsbrev för nedsättande kredit. Du måste skicka denna typ av brev om det finns några problem med din kreditrapport. För det mesta är frågorna mycket små, till exempel en avvikelse i den personliga informationen som ges. Men om frågan är mer betydelsefull kan du behöva ge en längre skrivelse tillsammans med nödvändig dokumentation.

Vissa försäkringsgivare ber också om förklaringsbrev där det finns något på kundens bankkonto som väcker frågor . Om det till exempel har skett en radikal förändring i ditt konto de senaste månaderna kan du också behöva motivera dessa omständigheter. I andra fall kanske en försäkringsgivare vill be om mer information om din anställningshistorik, var du har bott tidigare och mer.

Kort sagt, det finns olika typer av situationer och omständigheter där du skulle behöva skriva ett förklaringsbrev. Om det är första gången du skriver ett sådant brev och du inte vet var du ska börja, kan du ladda ner denna förklaringsbrevmall. Använd den som referens eller redigera helt enkelt innehållet så att det passar din egen situation.

Letters of Explanation For Mortgage

Ladda ner 10,77 kB

# 20

Ladda ner 10,87 kB

# 21

Ladda ned 12,88 kB

# 22

Ladda ned 10,69 kB

# 23

Ladda ner 11,37 kB

# 24

Ladda ned 11,11 kB

# 25

Ladda ner 11.35 kB

# 26

Ladda ner 10,90 kB

# 27

Ladda ner 10,94 kB

# 28

Ladda ned 13,02 kB

# 29

Dokumenten som ska bifogas till din förklaringsbrev

Många människor skulle krypa av bara tanken på att skriva ett brev. Men när en försäkringsgivare ber om ett förklaringsbrev behöver du inte få panik. Att skriva denna typ av brev behöver inte vara för stressande. Tänk på att försäkringsgivaren bara begär brevet så att du kan förklara ovanliga omständigheter eller problem i din låneansökan.

Allt du behöver göra är att ge en förklaring så är du klar! I vissa fall kan du behöva bifoga någon typ av dokumentation till bokstaven. Dessa är viktiga, särskilt när du blir ombedd att göra det. Vissa typer av dokument inkluderar:

 • Om du missar arbete under en längre tid kan du bifoga en kopia av sjukhusräkningen till ditt brev.
 • Om du missade jobbet eftersom det var ett dödsfall i din familj kan du bifoga en kopia av dödsannonsen till ditt brev.
 • Om du fick ett arv från en av dina släktingar och har lagt in det på ditt konto, skicka sedan en kopia av kontrollen tillsammans med brevet.

Det är dock viktigt att notera att på grund av sekretesslagar får försäkringsgivare inte be dig om ett brev från din läkare. Så om du blir funktionshindrad måste de bara anta att det är ett permanent tillstånd. De får inte fråga om du får funktionshinder tillfälligt.

Förklaringsbrev för nedsättande kredit

Ladda ner 11,52 kB

# 30

Ladda ner 11,47 kB

# 31

Ladda ned 11,29 kB

# 32

Ladda ned 12,66 kB

# 33

Ladda ned 13,17 kB

# 34

Ladda ner 29,00 kB

# 35

Ladda ner 20,00 kB

# 36

Ladda ner 25,00 kB

# 37

Ladda ned 27,50 kB

# 38

Ladda ner 34,50 kB

# 39

Hur man skriver ett bra förklaringsbrev ?

Så du fick en begäran från en försäkringsgivare eller låneansvarig om ett förklaringsbrev. För de flesta vet de inte vad de ska skriva i ett sådant brev eller varför det ens behövs. Men det här brevet är en viktig del av stödjande information som följer med en typisk hypotekslån. På grund av detta bör du se till att du komponerar brevet noggrant och exakt.

Det vore ännu bättre om du tillhandahåller stödjande dokument tillsammans med ditt brev. Till exempel, om försäkringsgivaren frågar varför det nyligen sattes in ett betydande belopp på ditt konto, kan du förklara att det kom från din bils försäljning. Tillsammans med brevet kan du inkludera försäljningskvittot och annan dokumentation som stöder innehållet i din förklaringsbrev.

Om du planerar att ansöka om ett lån måste du komma ihåg att långivarna kommer att granska alla av aspekterna av ditt ekonomiska liv.Efter ansökan måste du skicka kopior av dina ekonomiska dokument. När du har skickat alla kraven kan du fråga dig själv, ”varför skulle de be om mer information?”

De ansvariga för att godkänna banklån är försäkringsgivarna. Det är deras jobb att jämföra dina ekonomiska dokument med riktlinjerna som banken har fastställt. Genom att göra detta kommer de att avgöra om du ska få godkännande för lånet. Om det finns något oförklarligt i dina dokument kommer försäkringsgivaren att be om en förklaring eller ett förtydligande för dig att fylla luckorna. .

I vissa fall kan du tänka på förklaringsbrevet som en typ av svurna vittnesmål. Till exempel förlorade du ett försäljningskvitto eller så blev det på något sätt förstört. Även om du inte kan ersätta kvittot kommer vissa banker att acceptera ditt formella förklaringsbrev för att kompensera för det.

Du kan använda brevet för insättningar, för att förklara motstridiga uppgifter och mer. Du kan även använda brevet för att förklara omständigheter som konkurser eller sena betalningar. Här följer några steg att följa en att skriva den här typen av brev:

 • Börja brevet med datumet, en hälsning och en introduktion till händelsen eller frågan.
 • Ge en kort men detaljerad beskrivning utan måste lägga till onödiga termer och fraser.
 • Ge en förklaring till de steg du har tagit för att åtgärda felet eller för att komplettera den saknade informationen.
 • Markera din nuvarande situation med endast fakta.
 • Ge en förklaring av det möjliga resultatet efter att ha löst problemet.
 • Ange bara sanningsenlig och korrekt information i brevet. Annars kan du få problem om de upptäcker att innehållet i ditt brev inte är faktiskt.

Var så specifik som du kan när du skriver brevet. Om det behövs, använd faktiska dollarbelopp och datum för att stärka dina förtydliganden. Om du till exempel gör en förklaring till en ekonomisk fråga, beskriv alla steg du har tagit så att problemet inte uppstår igen.

Kom ihåg att denna typ av brev kan hjälpa långivarna fatta ett gynnsamt beslut för dig. Men brevet kommer inte att vara den avgörande faktorn. Det hjälper bara till att komplettera din ekonomiska bild så att långivarna förstår bättre om de ska godkänna din ansökan eller inte. Om du har frågor om kraven eller behovet av brevet kan du be någon låneansvarig i din bank om vägledning.

När du skriver brevet, gör det inte för långt. Vanligtvis skulle ett par meningar räcka för att få fram din poäng. Du behöver inte heller ge mer information förutom vad de begärde från dig. Det finns inga ”rätta eller felaktiga” format eller svar på brevet. Det är bara en förklaring till vad de ber om. Så du behöver inte kompensera någonting bara för att få brevet att låta bra.

Förklaringsbrev Exempel

Ladda ner 64,00 kB

# 40

Ladda ner 152,50 kB

# 41

Ladda ner 27,00 kB

# 42

Ladda ned 317,50 kB

# 43

Ladda ner 12,60 kB

# 44

Ladda ned 13,11 kB

# 45

Ladda ned 27,50 kB

# 46

Ladda ner 27,00 kB

# 47

Ladda ner 38,00 kB

# 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *