PMC (Polski)

Zespół Froina charakteryzuje się wyraźną ksantochromią płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) (żółte zabarwienie płynu mózgowo-rdzeniowego) i nadkrzepliwością spowodowaną do zwiększonej zawartości białka.…

Continue Reading

Brahman (Polski)

Według Advaity Vedanty, brahman jest jedyną prawdziwą rzeczywistością, łączącą wszystko we wszechświecie w jedno. Chociaż jest to esencja wszystkiego, czego…

Continue Reading