Eindgebruikersovereenkomsten voor providers

Een deel van de informatie van de provider op de website van Noridian Medicare is auteursrechtelijk beschermd door de American Medical Association, de American Dental Association en / of de American Hospital Association. Dit omvat items zoals CPT-codes, CDT-codes, ICD-10 en andere UB-04-codes.

Voordat u de Noridian Medicare-site kunt bezoeken, dient u een overeenkomst te lezen en te accepteren om u te houden aan de copyrightregels met betrekking tot de informatie die u op deze site vindt. Als u ervoor kiest om de overeenkomst niet te accepteren, keert u terug naar de startpagina van Noridian Medicare.

DE LICENTIES DIE HIERIN WORDEN VERLEEND, ZIJN UITDRUKKELIJK VOORWAARDEN OP UW AANVAARDING VAN ALLE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMSTEN. DOOR HIERBOVEN OP DE LINK MET HET LABEL “IK GA AKKOORD” TE KLIKKEN, ERKENT U HIERBIJ DAT U ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE U HEBT GELEZEN, BEGREPEN EN AKKOORD HEBT MET ALLE VOORWAARDEN DIE U IN DEZE OVEREENKOMSTEN HEBT GELEZEN.

INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN EN VOORWAARDEN DIE HIERIN WORDEN VERMELD, KLIK HIERBOVEN OP DE LINK MET HET LABEL ‘I Do Not Accept’ EN VERLAAT DIT COMPUTERSCHERM.

ALS U HANDELT NAMENS EEN ORGANISATIE, VERKLAART U DAT U BENT GEMACHTIGD OM TE HANDELEN OP NAMENS EEN DERGELIJKE ORGANISATIE EN DAT UW AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMSTEN EEN WETTELIJK AFHANKELIJKE VERPLICHTING VAN DE ORGANISATIE CREËERT. ZOALS HIERIN GEBRUIKT, “U” EN “UW” VERWIJZEN NAAR U EN ENIGE ORGANISATIE NAMENS WELKE U HANDELT.

LICENTIE VOOR GEBRUIK VAN “ARTSEN” HUIDIGE PROCEDURELE TERMINOLOGIE “, (CPT)
VIERDE EDITIE

Eindgebruiker / Point and Click-overeenkomst:

CPT-codes, beschrijvingen en andere gegevens zijn alleen auteursrechtelijk beschermd 2002-2020 American Medical Association (AMA). Alle rechten voorbehouden. CPT is een handelsmerk van de AMA.

U, uw werknemers en agenten zijn geautoriseerd om CPT alleen te gebruiken zoals opgenomen in het volgende geautoriseerde materiaal: Local Coverage Determinations (LCD’s), trainingsmateriaal, publicaties en Medicare-richtlijnen, intern binnen uw organisatie binnen de Verenigde Staten voor het exclusieve gebruik door uzelf, werknemers en agenten. Gebruik is beperkt tot gebruik in Medicare, Medicaid of andere programma’s die worden beheerd door de Centers for Medicare en Medicaid Services (CMS). U stemt ermee in om alle noodzakelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw werknemers en agenten zich aan de voorwaarden van deze overeenkomst houden dat de AMA alle auteursrechten, handelsmerken en andere rechten in CPT bezit.

Elk gebruik dat hierin niet is toegestaan, is verboden, inclusief ter illustratie en niet als beperking, het maken van kopieën van CPT voor wederverkoop en / of licentie, het overdragen van kopieën van CPT aan een partij die niet gebonden is door deze overeenkomst, het creëren van aangepast of afgeleid werk van CPT, of het maken van commercieel gebruik van CPT. Licentie om CPT te gebruiken voor elk gebruik dat hier niet is toegestaan, moet worden verkregen via de AMA, CPT Intellectual Property Services, 515 N. State Street, Chicago, IL 60610. Toepassingen zijn beschikbaar op de AMA-website, http://www.ama-assn.org/ama.

Dit product bevat CPT, dat zijn commerciële technische gegevens en / of computerdatabases en / of commerciële computersoftware en / of commerciële computersoftwaredocumentatie, indien van toepassing, die uitsluitend zijn ontwikkeld kosten door de American Medical Association, 515 North State Street, Chicago, Illinois, 60610. Rechten van de Amerikaanse overheid om deze technische gegevens en / of computerdatabases en / of computersoftware te gebruiken, te wijzigen, te reproduceren, vrij te geven, uit te voeren, weer te geven of openbaar te maken en / of computersoftwaredocumentatie zijn onderworpen aan de beperkte rechtenbeperkingen van DFARS 252.227-7015 (b) (2) (juni 1995) en / of onderworpen aan de beperkingen van DFARS 227.7202-1 (a) (juni 1995) en DFARS 227.7202 -3 (a) juni 1995), zoals van toepassing voor het Amerikaanse ministerie van defensie-aanbestedingen en de beperkte rechtenbeperkingen van FAR 52.227-14 (juni 1987) en / of onderworpen aan de beperkte rechtenbepalingen van FAR 52.227-14 (juni 1987) en FAR 52.227-19 (juni 1987), indien van toepassing, en alle toepasselijke FAR-supplementen van het agentschap, voor niet-departementale federale aanbestedingen.

AMA-afwijzing van garanties en aansprakelijkheden
CPT wordt geleverd “in de huidige staat” zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot, de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. De AMA garandeert dat het vanwege de aard van CPT geen datums manipuleert of verwerkt, daarom is er geen probleem met het jaar 2000 met CPT. De AMA wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten in CPT die kunnen optreden als gevolg van het gebruik van CPT in combinatie met software- en / of hardwaresystemen die niet voldoen aan het jaar 2000. Er zijn geen vergoedingsschema’s, basiseenheden, relatieve waarden of gerelateerde lijsten opgenomen in CPT. De AMA beoefent niet direct of indirect medicijnen en verleent geen medische diensten.De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit bestand / product ligt bij Noridian Healthcare Solutions of het CMS en goedkeuring door de AMA is niet bedoeld of impliciet. De AMA wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele gevolgen of aansprakelijkheid die kunnen worden toegeschreven aan of verband houden met het gebruik, niet-gebruik of interpretatie van informatie die al dan niet in dit bestand / product is opgenomen.

Disclaimer CMS
De reikwijdte van deze licentie wordt bepaald door de AMA, de copyrighthouder. Alle vragen met betrekking tot de vergunning of het gebruik van de CPT moeten worden gericht aan de AMA. Eindgebruikers treden niet op voor of namens het CMS. Het CMS WIJST VERANTWOORDELIJKHEID AF VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE TOEGEWEZEN IS AAN HET EINDGEBRUIKER VAN DE CPT. Het CMS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIMS DIE TOEKENNEN AAN ENIGE FOUTEN, WEGLATINGEN OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INFORMATIE OF HET MATERIAAL OP DEZE PAGINA. CMS is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke informatie of materiaal.

Deze licentie wordt beëindigd na kennisgeving aan u als u de voorwaarden schendt van deze licentie. De AMA is een derde begunstigde van deze licentie.

LICENTIE VOOR GEBRUIK VAN “CURRENT DENTAL TERMINOLOGY”, (“CDT”)

Eindgebruiker / Point and Click-overeenkomst

Deze materialen bevatten Current Dental Terminology, (CDT), copyright © 2020 American Dental Association (ADA). Alle rechten voorbehouden. CDT is een handelsmerk van de ADA.

1. Onderhevig aan de bepalingen en voorwaarden in deze Overeenkomst, zijn u, uw werknemers en agenten bevoegd om CDT alleen te gebruiken zoals opgenomen in de volgende geautoriseerde materialen en uitsluitend voor intern gebruik door uzelf, werknemers en agenten binnen uw organisatie in de Verenigde Staten en zijn territoria. Het gebruik van CDT is beperkt tot gebruik in programma’s die worden beheerd door Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). U stemt ermee in om alle nodige stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat uw werknemers en agenten zich aan de voorwaarden van deze overeenkomst houden. U erkent dat de ADA alle auteursrechten, handelsmerken en andere rechten op CDT bezit. U mag geen ADA-copyrightvermeldingen of andere eigendomsrechtenvermeldingen die in het materiaal zijn opgenomen, verwijderen, wijzigen of verbergen.

2. Elk gebruik dat hierin niet is toegestaan, is verboden, inclusief ter illustratie en niet als beperking, het maken van kopieën van CDT voor wederverkoop en / of licentie, het overdragen van kopieën van CDT aan een partij die niet gebonden is door deze overeenkomst, het creëren van aangepast of afgeleid werk van CDT, of commercieel gebruik maken van CDT. Licentie om CDT te gebruiken voor elk gebruik dat hierin niet is toegestaan, moet worden verkregen via de American Dental Association, 211 East Chicago Avenue, Chicago, IL 60611. Toepassingen zijn beschikbaar op de website van de American Dental Association, http://www.ADA.org.

3. Toepasselijke clausules van de Federal Acquisition Regulation (FARS) \ Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS) Beperkingen zijn van toepassing op gebruik door de overheid. Klik hier om alle bepalingen over rechten van de Amerikaanse overheid te zien.

4. ADA AFWIJZING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEDEN. CDT wordt geleverd “in de huidige staat” zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Er zijn geen vergoedingsschema’s, basiseenheden, relatieve waarden of gerelateerde lijsten opgenomen in CDT. De ADA oefent niet direct of indirect medicijnen uit en verleent geen tandheelkundige diensten. De enige verantwoordelijkheid voor de software, inclusief alle CDT en andere inhoud die daarin is opgenomen, ligt bij (naam van toepasselijke entiteit invoegen) of het CMS; en geen goedkeuring door de ADA is bedoeld of geïmpliceerd. De ADA wijst uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid af voor alle gevolgen of aansprakelijkheid die kunnen worden toegeschreven aan of verband houden met het gebruik, niet-gebruik of interpretatie van informatie die al dan niet in dit bestand / product is opgenomen. Deze overeenkomst wordt beëindigd na kennisgeving aan u als u de voorwaarden van deze overeenkomst schendt. De ADA is een derde begunstigde van deze overeenkomst.

5. DISCLAIMER CMS. De reikwijdte van deze licentie wordt bepaald door de ADA, de copyrighthouder. Alle vragen met betrekking tot de licentie of het gebruik van de CDT moeten worden gericht aan de ADA. Eindgebruikers treden niet op voor of namens het CMS. CMS WIJST VERANTWOORDELIJKHEID AF VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE TOEGEWEZEN IS AAN HET EINDGEBRUIKER VAN DE CDT. CMS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIMS DIE TOEKENNEN AAN FOUTEN, WEGLATINGEN OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INFORMATIE OF HET MATERIAAL DAT ONDER DEZE LICENTIE VALT. CMS is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke informatie of materiaal.

LICENTIE VOOR NATIONAL UNIFORM BILLING COMMITTEE (“NUBC”)

Copyrightmededeling van de American Hospital Association bij Point and Click

Copyright © 2020, de American Hospital Association, Chicago, Illinois. Overgenomen met toestemming.Geen enkel deel van het auteursrechtelijk beschermde materiaal van AHA in deze publicatie mag worden gekopieerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de AHA. AHA-materiaal met copyright, inclusief de UB-04-codes en -beschrijvingen, mag niet worden verwijderd, gekopieerd of gebruikt in software, producten, services, oplossingen of afgeleid werk zonder de schriftelijke toestemming van de AHA. Als een entiteit AHA-materiaal wil gebruiken, neem dan contact op met de AHA op 312-893-6816.

Kopieën maken of de inhoud gebruiken van de UB-04-handleiding of het UB-04-gegevensbestand, inclusief de codes en / of beschrijvingen, voor interne doeleinden, wederverkoop en / of voor gebruik in een product of publicatie; het creëren van aangepast of afgeleid werk van de UB-04 Handleiding en / of codes en beschrijvingen; en / of commercieel gebruik maken van de UB-04 Manual / Data File of enig deel daarvan, inclusief de codes en / of beschrijvingen, is alleen toegestaan met een uitdrukkelijke licentie van de American Hospital Association.

Om te verkrijgen uitgebreide kennis over de UB-04-codes, de officiële UB-04-gegevensspecificatiehandleiding is te koop op http://www.ahaonlinestore.org. Neem contact op met AHA op (312) 893-6816 om een licentie voor het elektronische gegevensbestand van UB-04 Data Specificaties te verkrijgen. U kunt ook contact opnemen met AHA via [email protected]

Toestemming voor monitoring

Waarschuwing: u gebruikt een informatiesysteem dat mogelijk een informatiesysteem van de Amerikaanse overheid is. Als dit een informatiesysteem van de Amerikaanse overheid is, behoudt CMS het eigendom en de verantwoordelijkheid voor zijn computersystemen. Gebruikers moeten zich houden aan het CMS-informatiebeveiligingsbeleid, -normen en -procedures. Voor de Amerikaanse overheid en andere informatiesystemen is informatie waartoe via het computersysteem toegang heeft vertrouwelijk en alleen voor geautoriseerde gebruikers. Door verder te gaan dan deze kennisgeving, stemmen gebruikers ermee in dat ze worden gecontroleerd, geregistreerd en gecontroleerd door personeel van het bedrijf. Ongeautoriseerd of illegaal gebruik van het computersysteem is verboden en onderhevig aan strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties. Het gebruik van het informatiesysteem bevestigt de instemming van de gebruiker met alle monitoring en registratie van hun activiteiten.

Opmerking: de informatie die wordt verkregen via deze Noridian websitetoepassing is zo actueel mogelijk. Er zijn tijden waarin de verschillende primaire bronnen van de contentleverancier worden niet gesynchroniseerd of bijgewerkt op hetzelfde tijdsinterval.

Deze waarschuwingsbanner geeft privacy- en beveiligingskennisgevingen in overeenstemming met toepasselijke federale wetten, richtlijnen en andere federale richtlijnen voor toegang tot dit overheidssysteem, die alle apparaten / opslagmedia omvat die op dit systeem zijn aangesloten. Dit systeem is uitsluitend bedoeld voor door de overheid geautoriseerd gebruik. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van dit systeem is verboden en kan leiden tot disciplinaire maatregelen en / of civiele en strafrechtelijke sancties. Op elk moment en voor elk wettig overheidsdoel kan de overheid uw systeemgebruik controleren, registreren en controleren en / of alle communicatie of gegevens die worden verzonden of opgeslagen onderscheppen, doorzoeken en in beslag nemen. op dit systeem. Daarom heeft u geen redelijke verwachting van privacy. Alle communicatie of gegevens die worden verzonden of opgeslagen op dit systeem, kunnen worden onthuld of gebruikt voor elk wettig overheidsdoel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *