§ 825.125 Definitie van zorgverlener.

(a) De wet definieert zorgverlener als:

(1) Een arts in de geneeskunde of osteopathie die bevoegd is om medicijnen of chirurgie uit te oefenen (naargelang het geval) door de staat waarin de arts werkzaam is; of

(2) Elke andere persoon die door de secretaris is aangewezen als zijnde in staat om gezondheidszorg te verlenen.

(b) Anderen die in staat zijn om gezondheidszorg te verlenen zijn onder meer:

(1) Podotherapeuten, tandartsen, klinisch psychologen, optometristen en chiropractoren (beperkt tot behandeling bestaande uit handmatige manipulatie van de wervelkolom om een subluxatie te corrigeren, zoals aangetoond met röntgenfoto’s) die bevoegd zijn om in de staat te oefenen en binnen de reikwijdte van hun praktijk zoals gedefinieerd in de staatswet;

(2) Verpleegkundigen, verpleegkundig verloskundigen, klinisch maatschappelijk werkers en arts-assistenten die volgens de staatswet bevoegd zijn om te oefenen en die binnen de reikwijdte van hun praktijk zoals gedefinieerd in de staatswet;

(3) Christian Science Practitioners vermeld bij de First Church of Christ, Scientist in Boston, Massachusetts. Wanneer een werknemer of familielid wordt behandeld door een Christian Science-beoefenaar, mag een werknemer geen bezwaar maken tegen enige eis van een werkgever die de werknemer of het familielid moet onderwerpen aan onderzoek (maar niet aan behandeling) om een tweede of derde verklaring van een gezondheidsverklaring te verkrijgen. zorgverlener anders dan een Christian Science-beoefenaar, tenzij anders bepaald onder de toepasselijke staats- of lokale wetgeving of collectieve arbeidsovereenkomst;

(4) Elke zorgverlener van wie een werkgever of het collectieve gezondheidsplan van de werkgever s uitkeringsmanager accepteert certificering van het bestaan van een ernstige gezondheidstoestand om een claim voor uitkeringen te staven; en

(5) Een hierboven genoemde zorgverlener die werkzaam is in een ander land dan de Verenigde Staten, die bevoegd is om te oefenen in overeenstemming met de wet van dat land, en die optreedt binnen het kader van zijn of haar praktijk zoals gedefinieerd in die wet.

(c) De uitdrukking toegestaan om in de staat te oefenen, zoals gebruikt in deze sectie, betekent dat de zorgverlener bevoegd moet zijn om een diagnose te stellen en om lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *