Het is vrij eenvoudig om de grootte van mappen en bestanden te controleren met behulp van GUI. Het verkrijgen van de grootte van een map met behulp van de opdrachtregel kan veel moeilijker zijn dan bij het gebruik van GUI. Met de opdracht ‘ls’ kunt u de inhoud van een directory weergeven, maar u kunt de exacte ruimte of directorygrootte niet zien. In plaats daarvan moet je meer opdrachten onderzoeken om de exacte grootte van de map of het bestand te krijgen.

In dit artikel leer je hoe je de mapgrootte op Linux kunt controleren met behulp van de opdrachtregelomgeving. Alle opdrachten die in dit artikel worden gedemonstreerd, werden uitgevoerd op een Ubuntu 20.04-systeem. Alle methoden en stappen worden uitgevoerd in de terminal. U kunt het terminalvenster snel openen door Ctrl + Alt + t te typen.

Hieronder volgen enkele methoden die u kunt gebruiken om de directorygrootte op Linux-systemen te controleren. We zullen deze methoden een voor een onderzoeken:

Methode 1: Controleer de grootte van de directory met behulp van du Command

Het standaardcommando dat wordt gebruikt om de grootte van de directory te controleren, staat bekend als de ‘du’ commando, wat staat voor schijfgebruik. De opdracht du is geïnstalleerd op de meeste Linux-distributies. Met het du-commando kun je de huidige mapgrootte van je systeem als volgt bekijken:

$ du

Het bovenstaande commando toont een lijst met de inhoud van de homedirectory. De getallen die aan de linkerkant worden weergegeven, tonen de grootte, in kilobytes, van elk object.

Met de optie -h kunt u de uitvoer ook in meer beschrijvende vorm weergeven, als volgt:

$ du –h

Het bovenstaande commando toont de ruimte in kilo, mega en gigabytes met getallen.

Gebruik de volgende syntaxis om de grootte van de specifieke directory te vinden:

$ du –h / directory-path

U moet de bovenstaande opdracht uitvoeren als de sudo-gebruiker, omdat sommige mappen bepaalde machtigingen nodig hebben om bepaalde mapinhoud te openen.

Gebruik het volgende commando om de directory te controleren grootte van de / var-directory:

$ sudo du –h / var

Met de optie -hc kunt u de grootte van de specifieke map in human-rea weergeven dable vorm, als volgt:

$ sudo du -hc / var

U kunt ook de paddiepte van de submap wijzigen met de optie max-depth. Als u bijvoorbeeld alleen de bovenste directory wilt weergeven, moet u de max-depth = 0 als volgt instellen:

$ sudo du –hc ––max-depth = 0 / var

Evenzo, om de bovenste map op te halen met één laag submap, dan stelt u max-depth = 1 in.

$ sudo du –hc ––max-depth = 1 / var

Als je meer commando’s met betrekking tot du wilt verkennen, dan kun je het volgende commando gebruiken:

$ man du

Methode 2: Controleer de grootte van de directory met het boomcommando

Het boomcommando wordt gebruikt om mappen, submappen en bestanden in boomstructuur weer te geven. U kunt dit commando nuttiger maken door vlaggen en opties voor aanpassing in te voeren. Het tree-commando is niet al geïnstalleerd op de meeste Linux-systemen. U kunt dit commando als volgt installeren met behulp van de apt-pakketbeheerder:

$ sudo apt install tree

Gebruik het volgende commando op de terminal om de huidige map, submappen en bestanden weer te geven:

$ tree -d -h

Met het tree-commando kunt u ook de inhoud van een specifieke directory met de volgende syntaxis:

$ tree / directory-path

Om de inhoud weer te geven van / var directory, gebruik je het volgende commando:

$ tree / var

Na het voltooien van het commando, zal het het totale aantal mappen en submappen weergeven.

Gebruik het volgende commando voor meer informatie over het boomcommando :

$ man tree

Methode 3: Controleer Dire ctory Size met ncdu Command

Het NCurses Disk Usage, afgekort ‘ncdu’, wordt ook gebruikt om de directorygrootte te controleren. ncdu wordt niet standaard geïnstalleerd op de meeste Linux-systemen.U moet dit commando als volgt installeren met behulp van de opdrachtregel via de apt-pakketbeheerder:

$ sudo apt install ncdu

Met ncdu kunt u een interactieve weergave van uw systeemschijfgebruik bekijken. Voer het volgende uit om dit commando uit te proberen:

$ ncdu

De linkerbovenhoek toont de huidige directory die wordt bekeken. De linkerkolom geeft de directorygrootte weer in de numerieke waarde, waarbij de # -tekens de grootte naast elke directory aangeven. Met de pijltjestoetsen kunt u tussen deze lijnen navigeren. Hier is het doel van de rechterpijl om door de directory te bladeren, en het doel van de linkerpijl is om je terug te verplaatsen.

Met het ncdu-commando kun je je ook op een bepaalde directory richten, als volgt:

$ ncdu / var

Om de ncdu-interface te verlaten, drukt u op ‘q’ en voor hulp drukt u op ‘?’.

In dit artikel hebt u geleerd hoe u de directorygrootte kunt controleren met behulp van de terminalopdrachtregel op Ubuntu 20.04 Linux-systemen via drie verschillende methoden. U kunt meer opdrachten met betrekking tot de opdrachten tree, ncdu en du verkennen met behulp van de terminal. Deze opdrachten kunnen op alle Linux-distributies worden gebruikt. Als u vragen of suggesties heeft, kunt u hieronder reageren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *