Astma en bronchitis zijn beide aandoeningen van de luchtwegen. Hoewel ze op veel manieren vergelijkbaar zijn, zijn het verschillende ziekten met verschillende behandelingen. Het is belangrijk om de juiste diagnose te stellen. De overeenkomsten en verschillen tussen astma en bronchitis worden hieronder beschreven.

Bronchitis kan acuut of chronisch zijn. Acute bronchitis duurt ongeveer drie weken.1 Chronische bronchitis duurt drie maanden of langer binnen een periode van twee jaar.2 Chronische bronchitis is een vorm van COPD (chronische obstructieve longziekte).

Oorzaken van astma vs. bronchitis

Virale infecties zijn de meest voorkomende oorzaak van acute bronchitis. Het roken van sigaretten is de belangrijkste oorzaak van chronische bronchitis.2 De oorzaken van astma worden niet goed begrepen. Sigarettenrook kan voor sommige mensen een rol spelen bij astma. Er zijn echter veel andere factoren, waaronder genetica, blootstelling aan het vroege leven en contact met allergenen, irriterende stoffen en virussen.3

Symptomen van astma versus bronchitis

Hoesten is het belangrijkste symptoom van bronchitis en is ook een typisch astmasymptoom. In feite zijn acute bronchitis en astma respectievelijk de eerste en tweede meest voorkomende oorzaak van hoest.1,4 In tegenstelling tot verkoudheid of longontsteking veroorzaakt acute bronchitis gewoonlijk geen loopneus en verstopte neus of koorts.1

Mensen met astma hebben vaak ook andere ademhalingssymptomen, zoals piepende ademhaling, beklemming op de borst en kortademigheid. Hoest kan voor sommige mensen echter het enige astmasymptoom zijn.

Luchtwegobstructie bij bronchitis

Astma en chronische bronchitis zijn beide obstructieve longziekten. Als u een obstructieve longziekte heeft, kan het moeilijk zijn om lucht uit uw longen te krijgen. Een belangrijk verschil tussen astma en chronische bronchitis is of medicijnen de luchtwegen kunnen openen (“reversibiliteit”).

Bij mensen met astma is de luchtwegobstructie omkeerbaar. Hun longfunctie verbetert na inname van een bronchodilatator, zoals albuterol. Mensen met COPD hebben een onomkeerbare luchtwegobstructie. Hun longfunctie verbetert niet na inname van albuterol. De longfunctie wordt gemeten met spirometrie.5

Triggers

Zowel astma als bronchitis flakkeren 6 Virussen, luchtvervuiling en sigarettenrook veroorzaken opflakkeringen van beide aandoeningen. Tientallen andere factoren kunnen ook astma veroorzaken.

Behandeling

Behandeling voor acute bronchitis is heel anders dan chronische bronchitis. Er is enige overlap in de medicijnen die worden gebruikt om chronische bronchitis en astma te behandelen.

Acute bronchitis

Acute bronchitis wordt meestal veroorzaakt door een virus en wordt beter op zichzelf Volwassenen met acute bronchitis kunnen hoesten onderdrukken sant.1 Deze kunnen op recept of zonder recept verkrijgbaar zijn. Kinderen jonger dan zes jaar mogen geen medicijnen tegen hoest en verkoudheid gebruiken. Antibiotica en astmamedicatie worden vaak voorgeschreven voor acute bronchitis, maar zijn meestal niet effectief of aanbevolen.1 In het bijzonder zijn bèta-agonisten alleen nuttig voor mensen met piepende bronchitis.

Chronische bronchitis

De behandeling van chronische bronchitis hangt af van hoe ernstig het is. De soorten medicijnen die doorgaans worden gebruikt voor chronische bronchitis zijn: 6

  • Anticholinergica: voorkomen dat de spieren rond de grote luchtwegen vernauwen7
  • Bèta-agonisten: ontspan de spieren rond de luchtwegen, waardoor de luchtwegen zich kunnen openen
  • Corticosteroïden: verminderen ontstekingen
  • Fosfodiësteraseremmer: vermindert zwelling in de longen8
  • Theofylline: ontspant de luchtwegen en laat ze open up

Behandeling van astma versus bronchitis

Geïnhaleerde corticosteroïden en bèta-agonisten zijn de pijlers van de behandeling van astma. Andere medicijnen, zoals leukotriene-modificatoren, omalizumab, orale corticosteroïden en theofylline, worden gebruikt als alternatieven of aanvullende medicatie. De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft geen anticholinerge medicatie goedgekeurd om astma te behandelen. Ze worden soms toch gebruikt om astma te behandelen.

Genezing van bronchitis

Acute bronchitis verdwijnt meestal vanzelf.1 Chronische bronchitis en astma kunnen worden behandeld en behandeld zodat u kunt ademen makkelijker. Helaas is er geen remedie voor deze aandoeningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *