Ja / nei-spørsmål

Spørsmål som forventer svaret ja eller nei kalles ja / nei-spørsmål eller noen ganger polare spørsmål. spørrende brukes til å danne ja / nei-spørsmål. Den normale setningsrekkefølgen for det spørrende er: modal / hjelpeverb + subjekt + grunnform for hovedverbet.

 • Bikk hundene?
 • Har du vært på slankekur?
 • Kan Mahmoud også komme?
 • Må du gå så snart?
 • Vil du ha en sjokolade?

Når en setning ikke inneholder et modalt verb eller et hjelpeverb, dannes spørsmålet ved å plassere en form for det støttehjelpsverbet før emnet og følge det med grunnformen til hovedverbet .

 • Liker han tennis?
 • Spiller de mye?
 • Overrasket det mammaen hans?

Ja / nei-spørsmål har også en negativ form. Negative ja / nei-spørsmål er nesten alltid kontraktet. Det negative i sin kontraktsform kommer ikke rett før emnet.

 • Liker han ikke å snakke om barndommen sin?
 • Kan ikke Peter ha en også?
 • Snakker du ikke fransk?
 • Vil du ikke vite litt mer om dette?

Hvis ikke hele den negative formen brukes, kommer den umiddelbart etter emnet. Den fulle formen er veldig formell.

 • Liker han ikke å snakke om barndommen sin?
 • Vil du ikke vite hva det handlet om?
 • Kan ikke Peter også ha en?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *