Slutbrugeraftaler for udbydere

Nogle af udbyderoplysningerne på Noridian Medicare-webstedet er ophavsretligt beskyttet af American Medical Association, American Dental Association og / eller American Hospital Association. Dette inkluderer emner såsom CPT-koder, CDT-koder, ICD-10 og andre UB-04-koder.

Inden du kan gå ind på Noridian Medicare-webstedet, skal du læse og acceptere en aftale om at overholde copyrightreglerne vedrørende de oplysninger, du finder på dette websted. Hvis du vælger ikke at acceptere aftalen, vender du tilbage til Noridian Medicare-hjemmesiden.

LICENSERNE, DER GIVES HER ER UDTRYKKELIGT BETINGEDE VED DIN ACCEPT AF ALLE VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER BEGRUNDET I DISSE AFTALER. VED AT KLIKKE OVER PÅ LINKET, MÆRKET “Jeg accepterer”, ANERKENDER DU HIER, AT DU LÆSER, FORSTÅR OG ER ENIGE I ALLE BETINGELSER OG BETINGELSER, DER ER NÆVNT I DISSE AFTALER.

HVIS DU IKKE ER ENIGE MED ALLE VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER NÆRMET HER, KLIK OVER PÅ LINKET, MÆRKET “Jeg accepterer ikke”, OG AFGANG FRA DENNE COMPUTERSKÆRM.

HVIS DU FUNGERER VEDRØRENDE EN ORGANISATION, GODKENDER DU AT DU ER BEMÆRKET TIL AT handle på UNDER HVILKEN ORGANISATION OG AT DIN ACCEPT AF VILKÅRENE I DISSE AFTALER SKABER EN RETLIGT FORHANDLIG FORPLIGTELSE AF ORGANISATIONEN. Som brugt heri henviser “DU” OG “DIN” til dig og enhver organisation på baggrund af hvilken du handler.

LICENS TIL BRUG af “FYSIKERE” LØBENDE PROCEDURETERMINOLOGI “, (CPT)
FJERDE UDGAVE

Aftale for slutbruger / peg og klik:

Kun CPT-koder, beskrivelser og andre data er copyright 2002-2020 American Medical Association (AMA). Alle rettigheder forbeholdes. CPT er et varemærke tilhørende AMA.

Du, dine medarbejdere og agenter er kun autoriseret til at bruge CPT som indeholdt i følgende godkendte materialer: Lokale dækningsbestemmelser (LCD’er), træningsmateriale, publikationer og Medicare-retningslinjer internt inden for din organisation i USA til udelukkende brug af dig selv, medarbejdere og agenter. Brug er begrænset til brug i Medicare, Medicaid eller andre programmer administreret af Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). Du accepterer at tage alle nødvendige skridt til at sikre, at dine medarbejdere og agenter overholder betingelserne i denne aftale. Du anerkender at AMA har alle ophavsret, varemærker og andre rettigheder i CPT.

Enhver brug, der ikke er godkendt heri, er forbudt, herunder som illustration og ikke som begrænsning, at kopiere CPT til videresalg og / eller licens, overførsel af kopier af CPT til enhver part, der ikke er bundet af denne aftale, oprettelse af noget modificeret eller afledt arbejde af CPT eller brug af kommerciel brug af CPT. Licens til brug af CPT til enhver anvendelse, der ikke er autoriseret her, skal opnås gennem AMA, CPT Intellectual Property Services, 515 N. State Street, Chicago, IL 60610. Ansøgninger er tilgængelige på AMAs websted, http://www.ama-assn.org/ama.

Dette produkt inkluderer CPT, som er kommercielle tekniske data og / eller computerdatabaser og / eller kommerciel computersoftware og / eller kommerciel computersoftwaredokumentation, alt efter hvad der er udviklet udelukkende privat regning af American Medical Association, 515 North State Street, Chicago, Illinois, 60610. Amerikanske regerings rettigheder til at bruge, ændre, reproducere, frigive, udføre, vise eller videregive disse tekniske data og / eller computerdatabaser og / eller computersoftware og / eller computersoftwaredokumentation er underlagt de begrænsede rettighedsbegrænsninger i DFARS 252.227-7015 (b) (2) (juni 1995) og / eller underlagt begrænsningerne i DFARS 227.7202-1 (a) (juni 1995) og DFARS 227.7202 -3 (a) juni 1995), alt efter hvad der gælder for US Department af indkøb af forsvar og de begrænsede rettighedsbegrænsninger i FAR 52.227-14 (juni 1987) og / eller underlagt de begrænsede rettighedsbestemmelser i FAR 52.227-14 (juni 1987) og FAR 52.227-19 (juni 1987), alt efter hvad der er relevant, og enhver gældende agentur FAR-tillæg til føderale indkøb, der ikke er afdelinger.

AMA Ansvarsfraskrivelse af garantier og forpligtelser
CPT leveres “som det er” uden nogen form for garanti, hverken udtrykt eller underforstået, inklusive men ikke begrænset til de underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. AMA garanterer, at det på grund af karakteren af CPT ikke manipulerer eller behandler datoer, og der er derfor ikke noget år 2000-problem med CPT. AMA fraskriver sig ansvaret for eventuelle fejl i CPT, der måtte opstå som følge af, at CPT blev brugt sammen med software og / eller hardwaresystem, der ikke er år 2000-kompatibelt. Ingen gebyrplaner, grundlæggende enhed, relative værdier eller relaterede lister er inkluderet i CPT. AMA udøver ikke direkte eller indirekte medicin eller dispenserer medicinske tjenester.Ansvaret for indholdet af denne fil / dette produkt er hos Noridian Healthcare Solutions eller CMS, og ingen godkendelse fra AMA er beregnet eller underforstået. AMA fraskriver sig ansvaret for eventuelle konsekvenser eller ansvar, der kan tilskrives eller relateres til enhver brug, ikke-brug eller fortolkning af oplysninger indeholdt eller ikke indeholdt i denne fil / dette produkt.

CMS Ansvarsfraskrivelse
Omfanget af denne licens bestemmes af AMA, indehaveren af ophavsretten. Eventuelle spørgsmål vedrørende licensen eller brugen af CPT skal rettes til AMA. Slutbrugere handler ikke for eller på vegne af CMS. CMS FRASKRIVER ANSVAR FOR ALEN ANSVAR, SOM TILDRAGES TIL END BRUGERBRUG AF CPT. CMS vil ikke være ansvarlig for ethvert krav, der kan tilskrives fejl, undladelser eller andre unøjagtigheder i de oplysninger eller materiale, der er indeholdt på denne side. Under ingen omstændigheder er CMS ansvarlig for direkte, indirekte, specielle, tilfældige eller følgeskader, der opstår som følge af brugen af sådan information eller materiale.

Denne licens ophører med varsel til dig, hvis du overtræder vilkårene af denne licens. AMA er en tredjepartsmodtager til denne licens.

LICENS TIL BRUG AF “CURRENT DENTAL TERMINOLOGY”, (“CDT”)

Slutbruger / Peg og klik-aftale

Disse materialer indeholder Current Dental Terminology, (CDT), copyright © 2020 American Dental Association (ADA). Alle rettigheder forbeholdes. CDT er et varemærke tilhørende ADA.

1. I henhold til vilkårene og betingelserne i denne aftale er du, dine medarbejdere og agenter kun autoriseret til at bruge CDT som indeholdt i følgende autoriserede materialer og udelukkende til intern brug af dig selv, medarbejdere og agenter inden for din organisation i USA og dets territorier. Brug af CDT er begrænset til brug i programmer administreret af Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). Du accepterer at tage alle nødvendige skridt for at sikre, at dine medarbejdere og agenter overholder vilkårene i denne aftale. Du anerkender, at ADA har alle copyright, varemærker og andre rettigheder til CDT. Du må ikke fjerne, ændre eller tilsløre ADA-meddelelser om ophavsret eller andre meddelelser om ejendomsret indeholdt i materialet.

2. Enhver brug, der ikke er tilladt heri, er forbudt, herunder som illustration og ikke som begrænsning, at kopiere CDT til videresalg og / eller licens, overføre kopier af CDT til enhver part, der ikke er bundet af denne aftale, skabe noget modificeret eller afledt arbejde af CDT eller kommerciel brug af CDT. Licens til brug af CDT til enhver anvendelse, der ikke er godkendt heri, skal opnås gennem American Dental Association, 211 East Chicago Avenue, Chicago, IL 60611. Ansøgninger er tilgængelige på American Dental Association’s websted, http://www.ADA.org.

3. Gældende Federal Acquisition Regulation Clauses (FARS) \ Department of Defense Supplerende føderale erhvervelsesregulering (DFARS) Begrænsninger gælder for offentlig brug. Klik her for at se alle amerikanske regerings rettighedsbestemmelser.

4. ADA FRASKRIVELSE AF GARANTIER OG FORPLIGTELSER. CDT leveres “som det er” uden nogen form for garanti, hverken udtrykt eller underforstået, inklusive men ikke begrænset til de underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Ingen gebyrplaner, grundlæggende enhed, relative værdier eller relaterede lister er inkluderet i CDT. ADA udøver ikke direkte eller indirekte medicin eller dispenserer tandlægeydelser. Det eneste ansvar for softwaren, inklusive ethvert CDT og andet indhold deri, ligger hos (indsæt navn på gældende enhed) eller CMS; og ingen påtegning fra ADA er tilsigtet eller underforstået. ADA fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for eventuelle konsekvenser eller ansvar, der kan tilskrives eller relateres til enhver brug, ikke-brug eller fortolkning af information indeholdt eller ikke indeholdt i denne fil / dette produkt. Denne aftale ophører efter varsel til dig, hvis du overtræder vilkårene i denne aftale. ADA er en tredjepartsmodtager til denne aftale.

5. ANSVARSFRASKRIVELSE. Omfanget af denne licens bestemmes af ADA, indehaveren af ophavsretten. Eventuelle spørgsmål vedrørende licens eller brug af CDT skal rettes til ADA. Slutbrugere handler ikke for eller på vegne af CMS. CMS FRASKRIVER ANSVAR FOR ALT ANSVAR, SOM TILDRAGES TIL END BRUGERBRUG AF CDT. CMS vil ikke være ansvarlig for ethvert krav, der kan tilskrives fejl, undladelser eller andre unøjagtigheder i den information eller det materiale, der er dækket af denne licens. Under ingen omstændigheder er CMS ansvarlig for direkte, indirekte, specielle, tilfældige eller følgeskader, der opstår som følge af brugen af sådan information eller materiale.

LICENS TIL NATIONAL UNIFORM BILLING COMMITTEE (“NUBC”)

Peg og klik American Hospital Association Copyright Copyright

Copyright © 2020, American Hospital Association, Chicago, Illinois. Gengivet med tilladelse.Ingen del af AHA-copyrightbeskyttet materiale indeholdt i denne publikation må kopieres uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra AHA. AHA-ophavsretsligt beskyttet materiale inklusive UB-04-koder og beskrivelser må ikke fjernes, kopieres eller bruges inden for software, produkt, service, løsning eller afledt arbejde uden AHA’s skriftlige samtykke. Hvis en enhed ønsker at bruge et AHA-materiale, bedes du kontakte AHA på 312-893-6816

Oprettelse af kopier eller brug af indholdet af UB-04 Manual eller UB-04-datafilen inklusive koder og / eller beskrivelser til internt formål, videresalg og / eller til brug i ethvert produkt eller publikation; oprettelse af ethvert modificeret eller afledt arbejde i UB-04 Manual og / eller koder og beskrivelser; og / eller gør kommerciel brug af UB-04 Manual / Data File eller en hvilken som helst del deraf, inklusive koder og / eller beskrivelser, er kun autoriseret med en udtrykkelig licens fra American Hospital Association.

For at opnå omfattende viden om UB-04-koder, den officielle UB-04 Data Specification Manual kan købes på http://www.ahaonlinestore.org. Kontakt AHA på (312) 893-6816 for at give licens til den elektroniske datafil til UB-04 dataspecifikationer. Du kan også kontakte AHA på [email protected]

Samtykke til overvågning

Advarsel: du får adgang til et informationssystem, der muligvis er et amerikansk regeringsinformationssystem. Hvis dette er et amerikansk regeringsinformationssystem, opretholder CMS ejerskab og ansvar for sine computersystemer. Brugere skal overholde CMS-informationssikkerhedspolitikker, standarder og procedurer. For amerikanske regeringer og andre informationssystemer er information, der er adgang til via computersystemet, fortroligt og kun for autoriserede brugere. Ved at fortsætte ud over denne meddelelse giver brugerne samtykke til at blive overvåget, optaget og revideret af virksomhedens personale. Uautoriseret eller ulovlig brug af computersystemet er forbudt og underlagt strafferetlige og civile sanktioner. Brug af informationssystemet etablerer brugerens samtykke til enhver overvågning og registrering af deres aktiviteter.

Bemærk: Oplysningerne opnået fra denne Noridian-webstedsapplikation er så aktuelle som muligt. Der er tidspunkter, hvor de forskellige primære ressourcer til indholdsbidragere er ikke synkroniserede eller opdateres med det samme tidsinterval.

Dette advarselsbanner giver fortroligheds- og sikkerhedsmeddelelser i overensstemmelse med gældende føderale love, direktiver og anden føderal vejledning til adgang til dette regeringssystem, som inkluderer alle enheder / lagringsmedier, der er knyttet til dette system. Dette system er kun beregnet til offentlig autoriseret brug. Uautoriseret eller forkert brug af dette system er forbudt og kan resultere i disciplinære handlinger og / eller civile og strafferetlige sanktioner. Når som helst og til ethvert lovligt regeringsformål kan regeringen overvåge, registrere og revidere din systembrug og / eller opfange, søge og beslaglægge enhver kommunikation eller data, der transmitteres eller lagres på dette system. Derfor har du ingen rimelig forventning om privatlivets fred. Al kommunikation eller data, der transmitteres eller gemmes på dette system, kan afsløres eller bruges til ethvert lovligt regeringsformål.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *