Ano / ne otázky

Dotazy, které očekávají odpověď ano nebo ne, se nazývají ano / ne otázky nebo někdy polární otázky. tázací se používá k vytváření otázek ano / ne. Normální pořadí vět pro tázací je: modální / pomocné sloveso + předmět + základní forma hlavního slovesa.

 • Štěkali psi?
 • Drželi jste dietu?
 • Může přijít i Mahmoud?
 • Musíte jít tak brzy?
 • Dáte si čokoládu?

Když věta neobsahuje modální sloveso nebo pomocné sloveso, otázka se vytvoří tak, že se před předmět umístí forma podpůrného slovesa do a následuje se základním tvarem hlavního slovesa .

 • Baví ho tenis?
 • Hrají hodně?
 • Překvapilo to jeho matku?

Ano / ne otázky mají také negativní formu. Negativní otázky ano / ne jsou téměř vždy sjednány. Negativ ve své smluvní formě nepřichází bezprostředně před předmět.

 • Nemá rád mluvit o svém dětství?
 • Nemůže Peter také mít?
 • Nemluvíš francouzsky?
 • Nechtěli byste o tom vědět něco víc?

Pokud se použije úplná záporná forma, použije se bezprostředně za předmětem. Celá forma je velmi formální.

 • Nerad mluví o svém dětství?
 • Nechcete vědět, o co jde?
 • Nemůže Peter také mít?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *